1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Gdyński Tydzień Pozarządowy

W czerwcu w Gdyni obchodzone będzie święto organizacji pozarządowych pod nazwą „Gdyński Tydzień Pozarządowy”.
Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca na terenie pomiędzy Gdyńskim Centrum Filmowym, a Teatrem Muzycznym.
W godzinach 10.00-16.00 każda z organizacji będzie mogła prezentować mieszkańcom swoją pracę i dokonania. Na wszystkich czekać będzie moc atrakcji i dobrej zabawy.
W tygodniu poprzedzającym dzień finałowy w dzielnicach Gdyni spotkać będzie można wolontariuszy, którzy informować będą mieszkańców na temat organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.