1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte

Do 11 czerwca każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji ruchu na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej na Dąbrowie.
Każdy może wypełnić formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.badanialis.pl/dabrowa, wysłać go pocztą elektroniczną na adres konsultacje@lis.gdynia.pl lub wypełnić w formie tradycyjnej. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Wydruki (oraz materiały informacyjne) są dostępne:
- w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa: ul. Wiczlińska 33, budynek Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1,
- w Laboratorium Innowacji Społecznych (które jest odpowiedzialne za przebieg konsultacji): ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 08, e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl
- na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/dabrowa, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty).