1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Sanepid odwołał ostrzeżenie

Ostrzeżenie przed kąpielą w Zatoce Gdańskiej zostało odwołane. Decyzję wydał Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Badania pobranych próbek wody wykazały, że odpowiada ona wymaganiom sanitarnym, jakie powinny spełniać kąpieliska.
Obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Ostatnie wyniki badań jakości wody w Zatoce Gdańskiej pochodzą z soboty. Przeprowadziły je niezależnie od siebie akredytowane laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni.
Jednocześnie Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że jakość wody z rejonu Zatoki Gdańskiej, w miejscach, w których planowane jest utworzenie kąpielisk, będzie nadal monitorowana. Wyniki będą dostępne na stronie PPWIS. Strzeżone kąpieliska w Gdyni ruszają 22 czerwca.