1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”

Ich praca ma pionierski charakter i trwale zapisała się w historii architektury i historii sztuki. Laureatami medalu honorowego Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari”, za wybitny wkład w ochronę modernistycznego dziedzictwa Gdyni, zostali prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Olszewski i dr arch. Jeremie Hoffmann. Medale wręczył Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni, rozpoczynając tym samym drugi dzień międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”.
Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski - historyk sztuki, naukowiec, związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu kluczowych publikacji z zakresu historii architektury i sztuk plastycznych XIX i XX w.
W swojej działalności naukowej od wielu lat propaguje Gdynię i walory jej dziedzictwa architektonicznego.
Dr arch. Jeremie Hoffmann - główny konserwator zabytków Tel Awiwu-Jaffy. Doktor historii sztuki, badacz ewolucji współczesnych miast w okresie modernizmu powojennego oraz postmodernizmu, wykładowca na uniwersytecie w Tel Awiwie. Od wielu lat współpracuje z Gdynią i propaguje jej walory na arenie międzynarodowej.
Medal „Civitas e Marii” to odznaczenie przyznawane od 12 lat przez Prezydenta Miasta Gdyni - „Tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Po raz pierwszy wręczono je w dniu jubileuszu 80-lecia Gdyni, 10 lutego 2006 r. Otrzymało je 12 miast siostrzanych Gdyni, których przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości rocznicowej.
Gratulacje!