1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

„Pociąg do Miasta” czeka na młodych recenzentów

Festiwal „Pociąg do Miasta” rozwija się z roku na rok. Czwarta edycja wydarzenia, która odbędzie się w dniach 30 lipca-5 sierpnia, będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Nowym elementem jest konkurs na najlepszą recenzję teatralną, połączony z warsztatem krytyki teatralnej.
Opiekę merytoryczną i redakcyjną nad konkursem obejmie Mirosław Baran – dziennikarz i recenzent teatralny. Warsztaty są skierowane do uczniów i studentów, zainteresowanych krytyką i recenzowaniem sztuki. Zadaniem uczestników będzie udział podczas całego Festiwalu „Pociąg do Miasta – Stacja Niepodległa” i pisanie recenzji ze spektakli. Po zakończeniu festiwalu najlepsze z nich zostaną nagrodzone.
Uczestnicy konkursu i warsztatów zostaną wyłonieni na podstawie próbki tekstu w postaci recenzji wybranego spektaklu. Teksty w wersji cyfrowej (plik w formacie doc lub rtf) nieprzekraczające znormalizowanej strony maszynopisu (1800 znaków ze spacjami) należy przysłać do 11 czerwca na adres: teatr@teatrgdyniaglowna.pl.
W tym roku poza spektaklami Teatru Gdynia Główna trzy teatry wystąpią przed gościnnie gdyńską publicznością: Teatr Trans-Atlantyk ze spektaklem „Album Karla Hockera”, Teatr Układ Formalny ze spektaklem „Matka Courage krzyczy” oraz Teatr Wiczy ze spektaklem „Dobroć, nasza dobroć”.
Więcej na www.facebook.com/TeatrGdyniaGlowna.