1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w nowej siedzibie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się pod nowym adresem w Gdyńskim Centrum Zdrowia przy ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA, II piętro).
Aktualny numer telefonu: 58 880 83 78, adres e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl.
Przyjmowanie Interesantów w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.30, wtorek 9.30-17.00 w pokoju nr 1.
Przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.30.