1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

Sukces młodych filatelistek z Gdyni

Zuzanna Chaniewska z kl. VII ZSP nr 4 oraz Gloria Sawicka (obecnie uczennica klasy I IX LO) reprezentowały cały okręg pomorski w finałach 56. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „Turystyka przemysłowa Górnego Śląska”.
Obie uczennice zajęły 4. miejsca w skali całego kraju: Zuzanna w kategorii szkół gimnazjalnych, a Gloria szkół ponad gimnazjalnych.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza polegała na rozwiązaniu testu z wiedzy filatelistycznej i wiedzy tematycznej związanej w tym roku z Górnym Śląskiem. W drugiej uczniowie prezentowali wykonany przez siebie projekt znaczka pocztowego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Opiekunem młodzieżowego koła filatelistycznego przy ZSP nr 4 jest nauczyciel bibliotekarz Krystyna Markowska-Lewko.