1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

„Zamiast kwiatka niosę pomoc”

Uczniowie klasy I B w SP nr13 (ul. Halicka 8), rezygnując w tym roku z prezentów z okazji Dnia Dziecka zorganizowali ogólnoszkolną zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy mieszkańcom Somalii.
Zebrane fundusze przekazano Polskiej Akcji Humanitarnej.