1328 (1028) 2018-06-29 - 2018-07-05

Nowy okres zasiłkowy

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje, że wnioski o świadczenia (świadczenia wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny) na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:
– drogą elektroniczną od 1 lipca,
– osobiście wnioski można składać od 1 sierpnia w budynku dawnego PLO przy ul. 10 Lutego 24 w sali 206 (II piętro).
Zapraszamy w: poniedziałki i czwartki w godz. 8.30-18.00, wtorki, środy i piątki w godz. 8.30-15.30.
Druki wniosków oraz oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip (zakładka: Wydział Spraw Społecznych) oraz w siedzibie urzędu.
W związku z tym, że wnioski na wszystkie świadczenia będą przyjmowane w tym samym terminie, prosimy o składanie wypełnionych wniosków.