1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

Oddaj krew w wakacje

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 17 i 23 sierpnia ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Krwiobus tradycyjnie zaparkuje na placu Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w godz. 9.00-13.00.
Wakacje to okres, w którym brakuje krwi. Stali krwiodawcy wyjeżdżają na urlop i nie robią sobie przerwy na wizytę w centrum krwiodawstwa. Brakuje prawie wszystkich grup krwi.