1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Dzik w wielkim mieście

Jeśli nie chcemy mieć przed oknami dzików, nie dokarmiajmy ich – apelują strażnicy miejscy. Miasta stają się dla dzikich zwierząt barem z darmowym jedzeniem, które im tutaj łatwiej znaleźć niż w lesie.
Ekopatrol edukuje mieszkańców poprzez prowadzenie pogadanek w przedszkolach, szkołach, spotkaniach z mieszkańcami, festynach rodzinnych oraz rozwieszając ulotki na temat dzików.
W okresie od początku roku do dnia dzisiejszego Straż Miejska w Gdyni podjęła 700 interwencji dotyczących dzików grasujących na terenie zurbanizowanym, a także 95 dotyczących innych dzikich zwierząt.
W zależności od obszaru miasta za odławianie dzików odpowiedzialne są różne jednostki. Kontakt do nich można znaleźć na stronie internetowej https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/dzik-w-wielkim-miescie,527232.