1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Pomoc w sieci

Mieszkańcy Gdyni szukający pomocy w różnych obszarach życia lub chcący taką pomoc świadczyć mogą skorzystać z serwisu www.gdyniawspiera.pl.
Znajdą tam pomoc m.in. w obszarze wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, kwestiach wychowawczych, dla osób z doświadczeniem przemocy, potrzebujących specjalistycznego wsparcia psychologicznego, z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji bytowo-materialnej.