1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Więcej mieszkań chronionych w Gdyni

Gdynia pozyskała rekordową w skali kraju – bo wynoszącą 2,9 mln zł – dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zakup mieszkań chronionych w ramach programu „Za życiem”. Taką samą kwotę jako wkład własny do projektu przeznacza gdyński samorząd. Dzięki temu do końca tego roku za blisko 6 mln zł kupionych zostanie 10 mieszkań. Wszystkie będą przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do ich potrzeb zostaną też zaadoptowane trzy kolejne lokale, już znajdujące się w zasobach miasta.
Będące własnością gminy mieszkania chronione to miejsca szczególne, bo przeznaczone dla tych, którzy z powodu np. stanu zdrowia nie mogą żyć samodzielnie, ale w odpowiednich warunkach i przy właściwym wsparciu nie ma konieczności, by przeprowadzali się domu pomocy społecznej. Mieszkania chronione są w pełni przystosowane do potrzeb ich lokatorów. Szerokie drzwi pozwalają na swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim, specjalne oznakowanie ułatwia codzienne czynności osobom niedowidzącym czy niewidomym, a specjalne aranżacje łazienki i kuchni umożliwiają korzystanie z nich seniorom lub osobom z dysfunkcjami narządów ruchu.
W 13 gdyńskich mieszkaniach chronionych mieszka dziś 56 osób. Wszystkie objęte są stałym wsparciem asystentów i szerokiego grona specjalistów, np. lekarzy różnych specjalizacji czy psychologów. Ta grupa działa z jednej strony na rzecz osób w mieszkaniach chronionych przebywających, z drugiej – sąsiadów i instytucji, z którymi mają kontakt.
Sprawami związanymi ze skierowaniem osoby do mieszkania chronionego (chodzi o prawo do korzystania z miejsca, a nie prawo do lokalu) zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 2012 roku działa tu Zespół Mieszkalnictwa Wspieranego.
Liczba godzin opieki udzielanej w mieszkaniach chronionych w roku 2017 wyniosła 29 243, czyli średnio 80 godzin dziennie. Każdy z mieszkańców objęty jest indywidualnym planem wsparcia.
Takie plany są już opracowywane z myślą o lokatorach mieszkań chronionych, które zakupione zostaną w ramach trwającej właśnie procedury. Zasiedlanie mieszkań jest planowane jeszcze na ten rok.