1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

"Ratusz" w dzielnicach