1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

Zajęcia dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.
– do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) w sobotę 22 września w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Programy realizowane z funduszu miasta.