1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Centrum Aktywności Seniora zaprasza na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku i zajęcia pozauniwersyteckie.
Zapisy na rok akademicki 2018/2019 odbędą się w dniach 18-25 września w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31.
Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60. rok życia.
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, przy zapisach na GUTW dwa zdjęcia do indeksu i legitymacji (podpisane: imię, nazwisko, PESEL)
Opłata obowiązkowa: GUTW - 30 zł/semestr (w ramach tej opłaty można wybrać trzy przedmioty wykładowe).
Zajęcia pozauniwersyteckie – 30 zł/semestr (w ramach tej opłaty można wybrać trzy zajęcia hobbystyczne, w tym tylko jedno ruchowe).
Dodatkowo płatne na GUTW: każdy lektorat języka obcego - 40 zł/semestr, kurs komputerowy niezależnie od miejsca jego odbywania 40 zł/semestr.
W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem zapisami internetowymi na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku od 17.09.2018 r. od godz. 9.00 będzie prowadzona ponowna rekrutacja poprzez system Rektorat Online.
Szczegóły na www.cas.gdynia.pl.