1336 (1036) 2018-09-21 - 2018-09-27

Ponad 2,5 miliona zł na „Gdyńskie turbo przedszkolaki"

Przedszkole na Cisowej // fot. Karol Stańczak

Przedszkole na Cisowej // fot. Karol Stańczak

Prace remontowe w wybranych szkołach podstawowych, budowa placów zabaw, zakup wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych – to tylko niektóre działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”. Planowany koszt realizacji projektu – wraz z dofinansowaniem z Unii Europejskiej - to ponad 2,5 miliona zł.

Projekt przygotowany został z myślą o najmłodszych, ich rodzicach oraz nauczycielach z 9 gdyńskich placówek publicznych: z przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 11, Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 35, Przedszkole nr 43, Przedszkole nr 48 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3).
 
- Program zakłada dodatkowe zaangażowanie samorządu w działania na rzecz edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc w gdyńskich przedszkolach o 89, tj. w Szkole Podstawowej nr 11 o 25 miejsc i w Szkole Podstawowej nr 43 o 47 miejsc, w Przedszkolu nr 48 o 17 miejsc – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.
 
Działania jakie zostaną zrealizowane w ramach „Gdyńskich turbo przedszkolaków” to:
- prace remontowo-wykończeniowe w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 43 oraz w Przedszkolu nr 48 (stworzenie nowych miejsc przedszkolnych),
- budowa, wyposażenie i montaż trzech placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 43 oraz w Przedszkolu nr 48,
- zakup i montaż wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych (m.in. stoliki, krzesełka i łóżeczka dla dzieci, szafy na pościel, meble do szatni, zmywarko-wyparzarki, zastawy stołowe, wyposażenie kuchenne, zabawki w tym: konstrukcyjne, tematyczne, do zabawy i odpoczynku, zestawy sportowe i wiele innych),
- zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć.
 
Ponadto w placówkach objętych projektem realizowane będą również:
- zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej),
- studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych.
 
Całkowity koszt realizacji projektu to 2 507 023,00 zł. Kwota dofinansowania z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 130 969,55 zł (85% wartości projektu).
 
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 wrzesień 2021 r.

ikona