1337 (1037) 2018-09-28 - 2018-10-04

Warsztaty ekologiczne

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotował program warsztatów, konkursów i akcji dla podopiecznych placówek edukacyjnych gmin-członków Związku. Przyświecające w tym roku motto to „ochrona powierzchni ziemi”.
W programie:
Warsztaty terenowe:
- „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” - prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA,
- „Ciepło dla Trójmiasta” - realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia;
- „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” - realizowane we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia.
Konkursy ekologiczne:
- „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXI edycja),
- „Mała nakrętka, duży problem” (XVI edycja),
- „Konkurs fotograficzny” (XI edycja),
- „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (IX edycja),
- „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XIII edycja) – konkurs skierowany do specjalnych szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, jak również do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Temat tegorocznej edycji: „Zmieniamy zachowania na dobre”;
- Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”.
Projekty edukacyjne:
- „Lider Lokalnej Ekologii” (X edycja) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, w którym głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny koordynator.
- „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz.2) - program skierowany do koordynatorów edukacji ekologicznej realizowany poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe z wykładowcami akademickimi i specjalistami z zakresu kształcenia nauczycieli.
Szczegółowe informacje dot. oferty edukacyjnej Związku, harmonogramy spotkań oraz formularze można uzyskać osobiście w biurze Związku lub na stronie internetowej – www.kzg.pl w zakładce „Edukacja”.