1337 (1037) 2018-09-28 - 2018-10-04

Złóż wniosek na dofinansowanie edukacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni przypomina, że do 10 października osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą złożyć wniosek na udzielanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Nabór odbywa się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II - pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Władysława IV 43, lokal 402, pokój nr 2 (IV piętro budynku HOSSA). Informacja pod nr. tel. 58 728 27 12.
Druki do pobrania www.mopsgdynia.pl.