Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nie­uczęszczające na co dzień do przedszko­la, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56), tel. 58 620 01 44. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dzinach 15.00-17.00,
20 października w godz. 9.00- 14.00 do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4), tel. 58 629 30 62,
– oraz dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specja­listami (psycholog, logopedzi, oligofreno­pedagog) 24 października w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56), tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pro­gram realizowany z funduszu Gdyni.
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni przyjmuje zapisy dzieci, młodzie­ży oraz osób dorosłych na rok szkolny 2018/2019.
Nauka gry na instrumentach muzycznych: pianino, keyboard, gitara, akordeon, skrzyp­ce, altówka, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia oraz śpiew solowy.
Lekcje indywidualne odbywają się w Szkołach Podstawowych: nr 12 (Witomi­no, ul. Stawna 4-6), nr 46 (Karwiny III, ul. Chwaszczyńska 26), nr 47 (Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73), nr 48 (Chwarzno, ul. Jowi­sza 60), Przedszkole Fantazja (Chwarzno, ul. Staniszewskiego 1) oraz przy ul. Staffa 11/1 (Karwiny II).
Kontakt: 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl; strona internetowa www.ogniskomuzycz­ne.pl.