1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Przedszkole bez barier „Ja sam”

Ma trzy sale przedszkolne i cztery gabinety terapii indywidualnej. Znajdzie się tam 25 miejsc dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz 50 miejsc dla maluchów, które potrzebują wsparcia na wczesnym etapie rozwoju. Ruszył pierwszy w Gdyni Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Ja sam”. Mieści się on przy ul. Biskupa Dominika 34/36.
Punkt przedszkolny prowadzi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepeł­nosprawnością Intelektualną w Gdyni.
Terapeutyczny Punk Przedszkolny jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat.
To niezwykle ważne miejsce. Lokal został użyczony z miejskich zasobów. I bez wątpienia że będzie znako­micie wykorzystany na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego miasta – mówi Bar­tosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
To nie pierwszy raz, kiedy wspólnie ze stowarzyszeniem realizujemy tego typu przedsięwzięcie. Jest ono naszym partnerem od ponad 20 lat. Zapewnia róż­nego rodzaju wsparcie dla osób z niepełno­sprawnością intelektualną – dodaje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Gdyni przygotuje swoich małych podopiecz­nych do edukacji szkolnej i późniejszego samodzielnego życia. Odbywać się tam będą zajęcia i konsultacje z dziedziny fizjoterapii, psychologii, logopedii i pedagogiki.
Do punktu przedszkolnego mogą dostać się dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedago­giczną. Wystarczy zgłosić się do placówki i wypełnić specjalny formularz.