1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Kuźnia talentów dla kucharzy i hotelarzy

Stopka UE

Apartament hotelowy, pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi gości i dwie pracownie turystyczne. To właśnie o te pomieszczenia wzbogacił się Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Uczniowie w szkole zdobywać będą wiedzę nie tylko popartą teorią, ale co bardzo ważne praktyką. 17 października odbyła się uroczystość otwarcia szkoły po remoncie.

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych przeszedł dużą metamorfozę. Wszystko dzięki pracom remontowym wykonanym w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
Budynek przy ul. Morskiej 77 oraz wygaszanego Technikum nr 4 zintegrował funkcjonalny łącznik. Wyposażono na nowo jedną z czterech pracowni technologii gastronomicznej. Nowością są też: apartament hotelowy, pracownia symulacyjna dla adeptów hotelarstwa – sala z recepcją do zajęć praktycznych. Dodatkowo w dwóch pracowniach turystycznych znalazła się sala symulacyjna biura turystycznego wraz ze sprzętem.
Zgodnie z wymogiem projektu zwiększono bezpieczeństwo uczniów, montując systemy przeciwpożarowe. W duchu gdyńskiej dostępności i zgodnie z wymogami projektu obiekty zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek wzbogacił się o oszkloną windę zewnętrzną. Dostosowano też sanitariaty.
Przygotowany przez miasto projekt, którego łączna wartość wynosi 58 105 724,88 zł., uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR na poziomie 71,04% kosztów kwalifikowanych, tj. 41 150 352,71 zł. Kwota ta stanowi około 20% środków w województwie pomorskim przeznaczonych na rozwój infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
W październiku 2018 roku zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększający kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 45 236 452,72 zł co oznacza wsparcie na poziomie 78,09% wydatków kwalifikowalnych.