1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Miasto nocą, czyli Gdynia smart city

Marek Rybiński wygrał konkurs o nagrodę prezydenta na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni.
„Funkcjonowanie miasta nocą w kontekście idei smart city” to tytuł zwycięskiej pracy dyplomowej, która zdobyła uznanie komisji i nagrody głównej w wysokości 5000 zł.
Nowatorska, nawiązująca do idei inteligentnych miast zarządzanych przy wykorzystaniu współczesnych elementów technologicznych, oferowanych przez najnowsze technologie (w tym IT), zgodnie z zasadami ekologii, zachowująca jednocześnie tendencję do oszczędności zasobów i uzyskiwania oczekiwanych efektów – to fragment uzasadnienia komisji konkursowej.
Zdecydowano również o przyznaniu trzech wyróżnień po 1500 zł:
– Kamili Szmytkowskiej za pracę magisterską pt. „Polityki i praktyki zarządzania mobilnością w centrach miast. Przykład Gdyni.”
– Mateuszowi Chorabikowi za pracę inżynierską pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części Śródmieścia Morskiego w Gdyni”.
– Katarzynie Ostojskiej i Dianie Płotce za pracę inżynierską pt. „Koncepcja zagospodarowania Osiedla Meksyk w Gdyni”.
Gratulujemy.