1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Wystawa

Miejski Klub Seniora Orłowo (ul. Orłowska 66) zaprasza na wystawę fotografii Teresy Nowakiewicz pt. „Moje spojrzenie na Gdynię”.
Wystawę można oglądać w dni powszednie w godz. 12.00-15.00 do grudnia.