1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Wystawy

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza:
– na wystawę stałą „Gdynia – dzieło otwarte”. Wystawa otwarta do 31 grudnia 2024 r.
– na wystawę „Przemoc i Pa­mięć”.
Zrealizowany projekt jest refleksją nad wykorzystaniem metod antropologii i etno­grafii, oraz historii sztuki przez narodowy socjalizm, ukazuje uwikłanie nauki w tota­litaryzm, a także dwuznaczny status neu­tralnych i niewinnych na pierwszy rzut oka krajoznawczych i etnograficznych fotografii.
Szczegóły www.muzeumgdynia.pl.
***
Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za­prasza do zwiedzania wystawy stałej, która przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. Opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżali w różnych czasach, z różnorodnych powo­dów, do rozmaitych miejsc na świecie.
Szczegóły na www.polska1.pl.
***
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1B) zaprasza na:
– wystawę „Zbrojownia Muzeum Mary­narki Wojennej”,
– wystawę „W świecie dawnych żaglow­ców”,
– Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbro­jenia Morskiego (w poniedziałki bezpłatnie).
Zwiedzanie od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00. Zwiedzanie ORP „Błyskawica” w godz. 10.00-13.00 i 14.00-18.00 od wtorku do niedzieli.
Szczegóły www.muzeummw.pl.
***
Biblioteka Chylonia „Pod Żabką” (ul. Kartuska 20B) zaprasza miłośników sztuki i wszystkich zainteresowanych na wystawę „Rezonans potrzeby serca”.
Autorem prac jest Roman Czemplik, chyloński rysownik.
Wystawę prac malowanych akwarelami można oglądać do 31 października.
***
Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyń­ski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po­morskiego, zapraszają na Wystawę - Ka­szubski Etnodesign - Małgorzaty Bądkow­skiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych.
Wystawę można oglądać do końca paź­dziernika w godzinach pracy KFK.
***
Miejska Informacja Turystyczna (ul. 10 Lutego 24) zaprasza na wystawę fotografii „Gdyńskie Centrum Filmowe – dobre kino przez cały rok”! Wystawa prezentuje działalność Gdyń­skiego Centrum Filmowego.
Wystawę można oglądać do 31 paź­dziernika.
Wstęp wolny.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych zaprasza na wystawę po­konkursową pt. „Niepod­ległość 1918-2018” oraz „Dialog”.
Wystawę będzie można oglądać do 31.10 w godz. 10.00-15.00 od po­niedziałku do piątku oraz w godz. 11.00-16.00 w soboty i niedziele.
***
Koło Plastyków im. W. Szczeblińskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni, ul. Władysława IV 51, zaprasza w piątek, 26 października, o godz. 18.00 na otwarcie wystawy malarstwa Anity Dome­rackiej pt. „Pejzaże duszy”.
Wystawa będzie czynna do 16 listopada w poniedziałki w godz. 11.00-13.00, wtorki w godz. 12.00-14.30, środy w godz. 11.00-13.00, czwartki w godz. 15.00-17.00 i piątki w godz. 11.00- 13.00.
***
Gdyńskie Centrum Organizacji Poza­rządowych zaprasza na wystawę prac pt. „Słońcem Malowane”.
Swoje prace wystawia grupa seniorów pod kierunkiem Lidii Biełous.
Wystawę można oglądać od poniedział­ku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarzą­dowych/ul. 3 Maja 27/31 do 15 listopada.
***
„Ilustracje do książek, które może powstaną” – wystawa Emila Kiełczyńskiego. Wystawa prac młodego artysty, ucznia klasy III c Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w Bibliotece z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98).
Wystawę można oglądać do 10 listopada.
***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) zaprasza na wystawę zdjęć „Wspomnienia z wakacji” Klubu Miłośników Fotografii przy Gdyńskiej Akademii Srebrnego Wieku.
Projekt jest współfinansowany przez miasto.
***
Galeria Punkt (ul. Św. Piota 17) zaprasza 27 października o godz. 18.00 na wernisaż wystawy malarstwa Macieja Boszkova.
***
Gdyńskie Centrum Kultury (ul. Jana z Kolna 25) zaprasza na wystawę „Więcej niż musical. Scenografie Damiana Styrny”.
Damian Styrna jest absolwentem Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To autor scenografii do najważniejszych spektakli Teatru Muzycznego. Wyróżniony Nagrodą Teatralną za rok 2017 Marszałka Województwa Pomorskiego za scenografię do spektaklu „Wiedźmin”. Wystawa potrwa do 18 listopada.
Wstęp wolny.