1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Bądź wsparciem dla młodych radnych

Młodzi radni potrzebują inspiracji i przewodnika, osoby która pozwoli rozwijać postawy liderskie, społeczne i obywatelskie, dlatego Rada Miasta Gdyni poszukuje osoby pełniącej rolę opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.
Rolą opiekuna miałoby być: animowanie Młodzieżowej Rady Miasta, wspieranie i inspirowanie/pobudzanie do działań/ pracy grupy młodzieżowych radnych, zaangażowanie młodzieży w procesy grupowe na jak najwyższym poziomie, utrzymanie jej kreatywności, inicjatywności, bycie mentorem.
Młodzi radni potrzebują inspiracji, chcą się rozwijać. Oczekują wskazówek: co poszło zgodnie z planem, co warto dopracować z perspektywy całości grupy i każdego indywidualnie.
Wymagania to: doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do młodzieży, dyspozycyjność, chęć ciągłego rozwijania różnych umiejętności, swoich oraz członków i członkiń Młodzieżowej Rady, umiejętność pracy metodą warsztatową, która pobudza kreatywność i daje większą przestrzeń i swobodę do wypowiadania swoich myśli.
Mile widziane osoby, które ukończyły 22 lata.
Wymagane dokumenty: CV, koncepcja pracy z MRM, mile widziane referencje. Dokumenty należy składać osobiście bądź przesłać do Biura Rady Miasta – UM Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, I piętro pok. 107) do 30 listopada.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”
W przypadku pytań należy kontaktować się z Magdaleną Anuszek, tel. 58 668 87 70, m.anuszek@gdynia.pl