1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

W Parku Centralnym zdrowe drzewa zastąpią chore

Trwa I etap budowy Parku Centralnego w części zlokalizowanej najbliżej bulwaru, pomiędzy ul. Legionów, a pl. I Brygady Pancernej z pętlą autobusową.

Będzie to park pełen zieleni. Pojawi się miejsce ciszy, spokoju, przeznaczone do odpoczynku, a także oddziałujący na zmysły ogród sensoryczny. Drzewa chore, uszkodzone i zamierające zostaną wycięte, w ich miejsce zostaną zasadzone szlachetne gatunki. Zanim do pracy przystąpili drwale, drzewostan sprawdzili dendrolodzy. Brak obecności gniazd ptaków potwierdzili ornitolodzy.
Do wycinki wyznaczono 17 topoli w części pochylonych i próchniejących od środka. Przeznaczono do usunięcia też 4 schorowane robinie akacjowe i 3 olchy szare. Wśród tych egzemplarzy w środku pnia pojawia się wypróchnienie, a na liściach widoczne są żery. Wycinane jest łącznie 37 drzew. Jako rekompensata zostanie posadzonych 36 drzew, 29 na terenie parku, 7 przy ul. Ejsmonda. Na terenie parku dogęszczanie byłoby niekorzystne, ponieważ istniejące drzewa osiągnęły duże rozmiary i było tam za dużo cienia i konkurencji. Teren rekreacyjny potrzebuje trochę światła i oddechu.
Pozwolenie na wycinkę wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków, marszałek województwa pomorskiego oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Zależy nam na wyeliminowaniu wszystkich chorych roślin przed rozpoczęciem kolejnych nasadzeń. Potwierdza to zasadność podjętych decyzji. Nowy park będzie miejscem z dużą liczbą bujnych drzew, krzewów, kwiatów. Już teraz musimy tę zieleń zabezpieczyć przed występującymi różnymi chorobami drzewostanu – podkreśla Jerzy Zając, dyrektor Urzędu Miasta w Gdyni.
W miejsce wyciętych drzew pojawią się nowe, szlachetne gatunki, doskonale przyjmujące się w naszych warunkach. Będą cieszyły oko gdynian przez długie lata. Wśród drzew liściastych pojawi się 9 wiśni w odmianie „Accolade” i „Kiku-shidare”, pięć czereśni, jabłoń, brzoskwinia, śliwa, tulipanowiec, siedem klonów, buki i jesiony. Zasadzone zostaną również drzewa iglaste – sosny pospolite i czarne.
Na terenie objętym I etapem tworzenia Parku Centralnego dodatkowo zostanie zasadzonych ponad 3 tys. krzewów – liściastych, iglastych i owocowych, ponad 3 000 m2 pnączy – bluszczu i winorośli oraz kilka tysięcy roślin cebulowych, traw ozdobnych i bylin – w tym m.in. krzaczków poziomek i liliowców.