Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1345 (1045) 2018-11-30 - 2018-12-06

Wiwat Marynarka Wojenna!

Uroczystości z okazji 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej // fot. Dawid Linkowski

Uroczystości z okazji 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej // fot. Dawid Linkowski

Dba o bezpieczeństwo nad polskim morzem i działa na rzecz morskiej racji stanu. Minęło dokładnie sto lat od utworzenia polskiej Marynarki Wojennej. Z tej okazji w Gdyni odbyły się oficjalne rocznicowe uroczystości. Wzięli w nich udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, dowódcy i żołnierze Marynarki Wojennej, reprezentanci Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz mieszkańcy.
 
Dokładnie sto lat temu, 28 listopada 1918 roku, marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, w którym rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Od tego czasu wykonuje ona zadania na morzu w czasach wojny i pokoju. Marynarka Wojenna hucznie i uroczyście świętuje tę ważną rocznicę. We wtorek ulicami Gdyni przeszedł marynarski capstrzyk. Dzisiaj odbyły się główne uroczystości. Rozpoczęły się o godz. 8.00 od podniesienia wielkiej gali baderowej na okrętach Marynarki Wojennej. Następnie na oksywskim cmentarzu, o godz. 9.00, w panteonie bohaterów Marynarki Wojennej odbyła się ceremonia złożenia wiązanek kwiatów.
 
Kolejną punktem obchodów była uroczysta msza święta w intencji Marynarki Wojennej. Odprawiono ją w kościele garnizonowym na Oksywiu. Była ona połączona z odsłonięciem tablicy stulecia Marynarki Wojennej. Upamiętnia wszystkich tych, którzy walczyli o polską wolność. W uroczystości wziął  udział m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
 
Historia Gdyni jest w sposób stały związana z historią Marynarki Wojennej. To wielkie święto dla całego miasta. Ludzie w marynarskich mundurach to część krajobrazu Gdyni. Ważne podmioty Marynarki Wojennej współtworzą naukę i gospodarkę miasta. Dzisiaj oddajemy szacunek i hołd wszystkim tym, którzy w marynarskich mundurach troszczą się o nasze bezpieczeństwo, byśmy tu nad polskim morzem czuli się po prostu bezpiecznie, a interesy kraju były skutecznie zabezpieczane – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


 
Centralne uroczystości z okazji 100. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej odbyły się na skwerze Kościuszki przy pomniku Polski Morskiej. Rozpoczęła je odprawa wart wojskowych. Następnie wybrzmiał hymn narodowy, a na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Z ORP Błyskawica wybrzmiał też świąteczny salut złożony z 21 wystrzałów armatnich. Potem list od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał gen. bryg. Jarosław Kraszewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.
 
Budowa Marynarki Wojennej, a także infrastruktury związanej z morzem i jego obroną była jednym z największych i najbardziej spektakularnych przedsięwzięć odrodzonej Rzeczypospolitej. Dziś po 100 latach działań, w czasie wojny i w czasie pokoju, Marynarka Wojenna strzeże polskiego Wybrzeża i realizuje zadania sojusznicze w ramach NATO. Możemy być dumni z jej osiągnięć i wierności. Dlatego w tym wyjątkowym dniu chcę podziękować za wysiłek, który wkładają Państwo w codzienną służbę. A także za to, że zachowują Państwo pamięć o marynarskich bohaterach i ich godnej naśladowania postawie. W tym dniu nie sposób nie wspomnieć o obecnych planach rozwoju Marynarki Wojennej. Oczekuję, że niebawem zapadną decyzję dotyczące wzmocnienia jej potencjału. Będę jako zwierzchnik Sił Zbrojnych wspierał jej efektywną realizację. Wierzę, że podstawowym kryterium wyboru kierunku w rozwoju sił morskich będzie przydatność z punktu widzenia zapewnienia Polsce bezpieczeństwa na morzu – pisał w liście prezydent RP Andrzej Duda.
 
Wystąpienia wygłosili również: gen. broni Jarosław Mika – dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Joanna Zielińska – przewodnicząca gdyńskiej Rady Miasta.
 
Dla mnie to szczególne święto. Zawsze powtarzałam, że Marynarka Wojenna to starsza siostra Gdyni. To dwa nierozerwalne ze sobą twory. Gdynia zawsze była z Marynarką. To tu pojawiały się pierwsze okręty, tu byli pierwsi dowódcy. Wierzę, że to, iż inspektorat wrócił do Gdyni będzie dalej świadczyło o wadze naszego miasta. Marynarzom życzę, żeby za każdym razem bezpiecznie wracali do portu czy swoich baz oraz żeby swoją służbę pełnili na najnowocześniejszych jednostkach – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
 
Natomiast wiceadmirał Jarosław Ziemiański - inspektor Marynarki Wojennej złożył wszystkim marynarzom i żołnierzom życzenia.

 – Wszystkim nam, ludziom w marynarskich mundurach oraz pracownikom wojska, przekazuję marynarskie pozdrowienia. Życzę wszelkiej pomyślności w dalszej służbie pod biało-czerwoną i pracy na rzecz rozwoju Marynarki Wojennej, tak, aby rosła ona w siłę. A efekty naszego wspólnego wysiłku były widoczne z dnia na dzień i z dekady na dekadę – mówił podczas uroczystości wiceadmirał Jarosław Ziemiański, inspektor Marynarki Wojennej.
 
Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Polski Morskiej.
 
Świętowanie zakończyła gala 100-lecia Marynarki Wojennej, która odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
 
Nie zabrakło też atrakcji dla mieszkańców. Do zwiedzania udostępnione zostały trzy okręty Marynarki Wojennej: fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko, niszczyciel min ORP Kormoran i okręt podwodny ORP Sęp. Bezpłatnie można też było wejść na pokład ORP Błyskawicy. Kto nie zdążył będzie mógł zwiedzić Błyskawicę także w czwartek, 29 listopada, w godz. 10.00-13.00 i 14.00-17.00.
 
Dzisiejsze uroczystości są zwieńczeniem obchodów stulecia utworzenia Marynarki Wojennej.
 
Ostatni rok był w całości poświęcony obchodom stulecia. Zaczęliśmy już od Dni Morza, kiedy mogliśmy oglądać paradę morską zarówno naszych okrętów, jak i z państw współpracujących z polską Marynarką Wojenną. Dzisiaj mamy zwieńczenie tych obchodów. Jesteśmy dumni z tego, że Marynarka Wojenna funkcjonuje już od stu lat. To sto lat istnienia na wodach i akwenach zarówno polskich, jak i międzynarodowych, to wszelkiego rodzaju działania na rzecz morskiej racji stanu – mówi kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik prasowy 3. Flotylli Okrętów.
 

O Marynarce Wojennej

Marynarka Wojenna prowadzi działania we wszystkich środowiskach – morskim, lądowym i powietrznym. Jej główne siły to: dwie fregaty rakietowe, jedna korweta, trzy okręty podwodne, trzy okręty rakietowe, pięć okrętów transportowo-minowych, trzy niszczyciele min, kilkanaście trałowców, jednostki ratownicze i zabezpieczenia. Operują one z baz morskich w Gdyni i Świnoujściu, a także z baz w Helu i Kołobrzegu. Marynarka Wojenna dysponuje lotnictwem morskim operującym z lotnisk w Gdyni Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach, w tym także lotnictwem pokładowym startującym z pokładów fregat rakietowych. Komponent lotniczy Marynarki Wojennej to przede wszystkim samoloty patrolowo-rozpoznawcze, śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych, ratownicze, a także lotnictwo transportowe. Wzdłuż polskiego wybrzeża rozlokowane są specjalistyczne jednostki brzegowe w tym m.in. dywizjony przeciwlotnicze i bataliony saperów oraz Morska Jednostka Rakietowa. Głównym ośrodkiem szkoleniowym jest Centrum Szkolenia MW w Ustce. Rocznie siły Marynarki Wojennej uczestniczą w kilkudziesięciu ćwiczeniach i operacjach NATO na różnych akwenach morskich.

Zadania Marynarki Wojennej wiążą się głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa polskich interesów na morzu oraz z naszym wkładem w bezpieczeństwo Europy w ramach NATO, UE i innych porozumień międzynarodowych. Chodzi tutaj o konieczność działań zarówno narodowych, jak i sojuszniczych, przede wszystkim w zakresie osłony morskich szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza tych, którymi transportowane są surowce strategiczne i towary, monitoringu bezpieczeństwa żeglugi, operacji pokojowych, zwalczania terroryzmu oraz wczesnego wykrywania symptomów zagrożeń od strony morza. Inaczej mówiąc MW operuje na akwenach morskich na rzecz systemu obrony państwa jak i jego bezpieczeństwa gospodarczego. Poprzez ciągłe szkolenie utrzymuje gotowość do reagowania wobec zagrożeń mogących wystąpić na wodach terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej, czy wszędzie tam, gdzie poruszają się jednostki transportu morskiego. MW jest także kluczową częścią krajowego systemu ratowania życia na morzu SAR.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 29.11.2018 15:52
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.11.2018 15:54
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona