1345 (1045) 2018-11-30 - 2018-12-06

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje mieszkańców Gdyni o zbiórce odpadów niebezpiecznych. Sprzęty należy dostarczyć osobiście do samochodu pod wskazany adres i przekazać kierowcom.
Oddać można: zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiaru telewizora), baterie i akumulatory, termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy), przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.
Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo – 8 grudnia:
– 8.30 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13,
– 9.00 – Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186,
– 9.30 – SP nr 10, ul. Morska 192 (wjazd od ul. Lubawskiej),
– 10.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wejherowska 55,
– 10.30 – SP nr 40, ul. Gospodarska 1,
– 11.00 – SP nr 31, ul. Chylońska 227,
– 11.30 – SP nr 40, ul. Rozewska 33,
– 12.00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3, ul. Raduńska 21,
– 12.30-13.00 – SP nr 16, ul. Chabrowa 43.

ikona