1345 (1045) 2018-11-30 - 2018-12-06

Przed III Sesją Rady Miasta Gdyni

5 grudnia o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się III sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok,
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018-2033,
– ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta,
– zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania podlegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk,
– zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic,
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CAR, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk,
– uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
– zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Zielonej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości drogowej położonej w pasie ul. Adm. J. Unruga,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wrocławskiej 93,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej /Racławickiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. św. Kazimierza Królewicza,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 34,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sambora 7,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Przebendowskich,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Płockiej/Gedymina,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Obrońców Wybrzeża,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37B,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej nr 7 i nr 15A,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 97,
– obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
Więcej na www.gdynia.pl/bip.

ikona