1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Bezpłatne badania dla gdynian

Badania mammograficzne i badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego to kolejne badania, które są finansowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni.
Z badań mammograficznych mogą skorzystać mieszkanki Gdyni, które posiadają skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Badania przeprowadzane będą w dwóch lokalizacjach:
– Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o, ul. Sojowa 24, tel. 58 669 20 10
– Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 58 726 04 28
Zakres świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy to mammografia obu piersi wraz z opisem lub mammografia jednej piersi wraz z opisem.
Dla osób w wieku od 50 do 75 lat przeznaczone są z kolei badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego – etap drugi (specjalistyczny). Chętni do skorzystania z badań potrzebują skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Ze świadczeń można skorzystać w:
Szpitalu Morskim im. PCK, przy ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 224 800 800
– Szpitalu Morskim Św. Wincentego a Paulo przy ul. Wójta Radtkego 1, telefon: 58 726 08 00
– Centrum Medycznym Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o. przy ul. Sojowej 33C, tel. 58 669 20 36
– Clinica Medica Sp. z o.o. przy ul. Mireckiego 11, tel. 58 661 50 55
Zakres świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy obejmuje fiberokolonoskopię lub w przypadkach tego wymagających kolonoskopię z biopsją (z badaniem histopatologicznym).

ikona