1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nie­uczęszczające na co dzień do przedszko­la, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dzinach 15.00-17.00;
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) 15 grudnia w godz. 9.00-14.00.
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 12 grudnia w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pro­gram realizowany z budżetu gminy.
***
Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35) zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat (nie uczęszczające na co dzień do przedszkola) 15 grudnia w godz. 9.30-11.30 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.

ikona