1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Konsultacje społeczne dla gdynian

Informujemy, że do 27 grudnia br. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla Miasta Gdyni”. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski, a do udziału w nich są uprawnieni wszyscy mieszkańcy Miasta Gdyni.
Projekt dokumentu jest dostępny:
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – Komunikaty),
– na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl,
– w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Uwagi do projektu dokumentu można składać w następujący sposób:
– ustnie do protokołu w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
– za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag.

ikona