1346 (1046) 2018-12-07 - 2018-12-13

Podziękowania

Nauczyciele gdyńskich szkół pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji XVIII Mistrzostw Gdyni w Pływaniu dla Nauczycieli oraz Pracowników Oświaty pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, które odbyły się 1 grudnia w SP nr 40. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji szkoły: Dorocie Haase i p. Dorocie Szymańskiej, wieloletniej organizatorce, Iwonie Chudyszewicz, młodzieży oraz sponsorom nagród: KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni NSZZ „Solidarność” oraz ZNP.

ikona