1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

Jak dokarmiać dzikie ptactwo?

Ptaki wolno żyjące zarówno na terenach zabudowanych, jak i niezabudowanych można dokarmiać jedynie w wyjątkowych sytuacjach:
– kiedy temperatury poniżej zera utrzymują się kilka dni z rzędu,
– kiedy zbiorniki wodne są zamarznięte na całej tafli w sposób utrudniający ptakom wodnym zdobywanie pokarmu.
W ostatnich latach daje się mocno odczuć skutki ocieplenia klimatu, przejawiające się utrzymywaniem zimą dodatnich temperatur – w takich warunkach ptaki łatwiej znajdują pożywienie.
Aby pomóc zimą ptakom wolno żyjącym na terenie miasta:
– nie należy podawać ptactwu mokrego i starego chleba i resztek z domowego stołu.
– nie należy dokarmiać „na zapas”.
– karmę dla ptaków należy wykładać w takiej ilości, jaką są one w stanie zjeść natychmiast, aby się nie psuła i nie przymarzła.
Uwaga! Kaczki i łabędzie preferują ziarna zbóż i drobno pokrojone świeże warzywa surowe lub ugotowane – bez przyprawiania solą!
Chleb jest szkodliwy dla wielu gatunków ptaków – nie należy go podawać wróblom, mazurkom, sikorom, kosom, kwiczołom, dzwońcom, trznadlom i ziębom. Wyjątkiem są jedynie gołębie miejskie, sierpówki, kawki lub gawrony, które tolerują suche białe pieczywo pokrojone w drobną kostkę.
Jeśli napotkasz podczas mrozów osłabione bądź ranne kaczki, łabędzie lub inne wolno żyjące ptaki, zgłoś to do Straży Miejskiej pod bezpłatny numerem telefonu 986.

ikona