1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (ul. Morska 77) zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie.
Zakres tematyczny konkursu obejmuje geografię, turystykę i wiedzę ogólną o województwie pomorskim. Zainteresowane szkoły proszone są o przesłanie zgłoszenia udziału do 17 grudnia.
Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ZSHG, ul. Morska 77, 81-222 Gdynia lub elektroniczną: sekretariat@zshg.pl.

ikona