1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

Zaprosiliśmy ptaki do Gdyni

Za nami jubileuszowa edycja akcji „Zapraszamy ptaki do Gdyni“. Przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udało się rozszerzyć zakres działań edukacyjnych i grupę adresatów.
W ramach akcji przeprowadzono prelekcje w szkołach nt. właściwej opieki nad dzikimi ptakami, rodzinne warsztaty budowy budek lęgowych dla sikor i szpaków, opracowano książkę pt. „Zapraszamy ptaki do Gdyni” oraz zorganizowano i przeprowadzono XX edycję konkursu.
Efektem akcji edukacyjnej „Zapraszamy ptaki do Gdyni” jest zwiększona świadomość mieszkańców miast, zarówno dzieci jak i dorosłych (rodziców, dziadków) na temat ptaków bytujących w mieście, ich znaczenia dla ekosystemów miejskich oraz zagrożeń dla ich życia.
Projekt przyczynia się także do poprawy kondycji i zwiększenia bioróżnorodności ptaków w miastach.
Akcja edukacyjna „Zapraszamy ptaki do Gdyni” została zorganizowana w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018).

ikona