1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nie­uczęszczające na co dzień do przedszko­la, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dzinach 15.00-17.00.

ikona