1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Pomoc w nauce dla gdyńskiej młodzieży

Fundacja FLY prowadzi zapisy do Klubu Młodzieżowego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych rodzin.
Klub zaprasza młodzież z klas VII-VIII podstawówki oraz III gimnazjum, zmotywowaną do podciągnięcia się w nauce. Klub oferuje nieodpłatną pomoc w nauce, zajęcia rozwijające osobowość oraz pasje i zainteresowania. Informacje i zapisy: w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2) w dni robocze w godz. 15.00-19.00.
***
Klub Młodzieżowy Fly poszukuje wontariuszy do prowadzenia korepetycji dla młodzieży z klas VII-VIII podstawówki oraz gimnazjalistów z różnych przedmiotów. Zgłoszenia mailowe: klubmlodziezowy@fundacjafly.pl lub w biurze fundacji (Świętojańska 36/2).

ikona