1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

„Pracownia” dla poszukujących pracy

Nie możesz znaleźć pracy, chcesz nauczyć się nowego zawodu, potrzebujesz praktyki u wybranego pracodawcy – „Pracownia” jest właśnie dla Ciebie. Gdyński Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” to wiele godzin warsztatów zawodowych, pomoc doradców i ekspertów, możliwość rozpoczęcia stażu w nowym miejscu pracy.
Projekt „Pracownia” jest realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, przy współpracy z Fundacją Gospodarczą, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Skierowany jest do mieszkańców Gdyni, którzy korzystają już ze wsparcia miejskich instytucji np. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź posiadają Orzeczenie o Niepełnosprawności.
Warunkiem przystąpienia do programu „Pracownia” jest złożenie formularza rekrutacyjnego – informuje Beata Prusak, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych. – Kolejny krok to spotkanie z grupą złożoną z przedstawicieli Partnerstwa, która po wstępnej rozmowie zaproponuje osobie udział w jednej ze specjalistycznych ścieżek wsparcia. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie doradców zawodowych, szkolenia zawodowe, pomoc psychologiczną, a także pośrednictwo pracy, staże i praktyki u wybranych pracodawców.
Udział w „Pracowni” jest bezpłatny – tłumaczy Beata Prusak.W tym roku, ze 185 osób biorących udział w projekcie, zatrudnienie znalazło już 68.
Biuro projektu mieści się w Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego). Informacje pod nr. tel. 58 727 39 00 oraz na stronie www.aktywizacjawgdyni.pl.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.