1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Uporządkuj finanse

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego przy Stowarzyszeniu Krzewienia edukacji Finansowej (ul. Legionów 126) zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie: nadmiernego zadłużenia, upadłości konsumenckiej (w tym sporządzanie wniosków), prawa spadkowego, cywilnego i rodzinnego, prawa konsumentów, prawa bankowego oraz spółdzielczego.
Pomoc Ośrodka jest nieodpłatna.
Kontakt pod nr. tel. 58 624 98 72.