Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Dla uzależnionych od alkoholu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
Z oferty mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.
Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz różnego rodzaju treningi, umiejętności i warsztaty.Terapia w  Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni. Zgłoszenie jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja odbywa się codziennie, od godz. 7.30, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Reja 2a.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl

ikona