1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Dyżury Rad Dzielnic

Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 53, budynek SP nr 28, e-mail: rada.babiedoły@gdy­nia.pl, tel. 58 665 84 14. Biuro Rady czynne w poniedziałki w godz. 15.00-19.00, w środy i czwartki w godz. 10.00-15.00. W 1. poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00 dyżury pełnią radni, funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa ZS nr 9 ul. Chylońska 227, e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl, tel. 58 664 35 51. Biuro Rady czynne w środy i czwartki w godz.12-19.00. Dyżury radnych w czwartki w godz. 17.00-18.00. W trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (ul. Jowisza 60, SP nr 48), e-mail: rada.chwarzno@gdynia.pl, tel. 58 621 40 29. Strona www.chwarznowicz­lino.pl. Czynne we wtorki, środy i czwartki w godz. 15.30-20.00. W środy dyżur radnego dzielnicy w godz. 17.00-18.00. Dyżur Rewirowej Straży Miej­skiej w ostatnią środę miesiąca w godz. 18.00-19.00. Biuro nieczynne od 21.12 do 7.01.2019 r.
***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 (bu­dynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: rada.chylonia@gdynia.pl. Radni dzielnicy dyżurują w środy w godz. 17.00-18.00. W 1. i 3. środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji. W środy w godz. 15.30-18.00 dyżuruje radca prawny udzielający bezpłatnych porad. W dniach 20.12.2018-3.01.2019 biuro będzie nieczynne.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa (ul. Wiczlińska 33, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1), tel. 58 629 85 66, e-mail: rada.dabrowa@gdynia.pl. Strona www.radadabrowa.pl. Biuro czynne w pon. w godz. 8.00-12.00, w środy w godz. 8.00-15.00 i czwartki w godz. 8.00-11.00. Dyżur zarządu po umówieniu tel. lub mailowym.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne, ul. Witomińska 8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl, tel. 58 661 64 78. Biuro czynne w poniedziałki w godz. 11.00-17.00, wtorki w godz. 10.00-14.00 i w środy w godz. 15.00-19.00.
***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 12 (SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona www.gdynia-grabowek.info, e-mail: rada.grabowek@gdynia.pl. Biuro Rady czynne w poniedziałki w godz. 14.30-18.00, środy, piątki w godz. 10.00-13.30, czwartki w godz. 15.30-19.00. Dyżury radnych w czwartki w godz. 17.00-18.00: 27.12 – Zenon Roda. W 2. czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra, al. Marsz. Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.kamiennagora@ gdynia.pl, tel. 58 621 68 80. Strona www.gdynia-kamiennagora.info oraz www.facebook.com/ RadaKamiennaGora. Biuro czynne w poniedziałki w godz.12.00-19.00, wtorki w godz.15.00-19.00, w czwartki w godz. 11.30-14.30. Tadeusz Kurecki dyżuruje pod nr. tel. 694 318 826. Rewirowa Straży Miejskiej dyżuruje pod nr. tel. 661 600 572, a dziel­nicowy pod nr. tel. 691 420 568.
***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10 (bu­dynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2), tel. 58 629 24 13, e-mail: rada.karwiny@gdynia.pl. Strona www.karwiny.miasto.gdynia.pl. Biuro czynne w poniedziałki w godz. 16.00-20.00, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00. Dyżury radnych w poniedziałki w godz. 18.00-19.00. W 1. poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00 dyżuruje Straż Miejska.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska 186, tel. 58 663 73 47, e-mail: rada.leszczynki@gdynia.pl. Strona www.leszczynki.miasto.gdynia.pl. Biuro czynne: poniedziałek w godz. 8.30-13.30, wtorek w godz. 13.00-17.00, środa w godz. 8.30-13.30. Dyżury radnych dzielnicy co drugi czwartek w godz. 17.00-18.00: 3.01 – Irena Koszucka, 17.01 – Paweł Musiał, 31.01 – Elżbieta Raykowska. W 3. czwartek m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halicka 8 (bu­dynek SP nr 13), e-mail: rada.malykack@gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona internetowa: www.malykack.miasto.gdynia.pl. Biuro Rady czynne w pon. i środy w godz. 10.00-17.00. We wtorki w godz. 17.00-18.00 dyżur radnych dzielnicy: 8.01 – Maria Halina Pałgan.
***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 (budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdynia.pl, tel. 58 665 50 00. Biuro Rady czynne w ponie­działki w godz. 16.00-20.00 oraz w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00. Radni dzielnicy dyżurują w poniedziałki w godz. 18.00-19.00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl, tel. 58 625 32 95. Strona: www.oksywie.miasto.gdynia.pl. Biuro czynne: poniedziałek w godz. 14.00-18.00, wtorek, środa w godz. 9.00-13.00, dyżury radnych dzielnicy w poniedziałki w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27 (budynek SP nr 8), tel. 58 664 92 75, e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl, www.gdynia-orlowo.info i www.facebook.com/radadzielnicyorlowo. Biuro Rady czynne we wtorki w godz. 8.00-15.00 i czwartki w godz. 10.00-17.00.
***
Rada Dzielnicy Pogórze, ul. Porębskiego 21 (budynek Szkoły Podstawowej nr 43), tel. 58 665 70 64, e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl. Dyżury radnych dzielnicy w czwartki w godz. 17.00-18.00. Dyżury funkcjona­riuszy Straży Miejskiej i Policji – co drugi czwartek w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 664 56 21, e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl. Biuro Rady czynne w pon. i środy w godz. 11.00-18.00. W środy w godz. 17.00-18.00 dyżurują radni: 9.01 – Maria Dombrowska, 16.01 – Agata Duchnowska, 23.01 – Bartłomiej Jarzembiński, 30.01 – Marek Klaczyński, 6.02 – Ryszard Kluczewski, 13.02 – Urszula Kowalik, 20.02 – Aleksandra Mróz-Wykusz, 27.02 – Ewa Nawrocka. W 2. środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkowskiego 5, tel. 58 622 46 74, e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl. Biuro Rady czynne w poniedziałki w godz. 13.00-18.00, środy w godz. 10.00-15.00, czwartki w godz. 10.00-14.00. Dyżury zarządu w 1. poniedziałek miesiąca. Do 31.12 biuro będzie nieczynne.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z Kolna 5 (budynek SP nr 21), tel. 58 661 90 68, e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl. Strona www.srod­miescie.miasto.gdynia.pl oraz www.facebook.com/Gdynia-Rada-Dzielnicy-Śródmieście. Biuro czynne we wtorki w godz.15.00-18.00, środy w godz.10.00-14.00, czwartki w godz. 11.00-18.00. Dyżury radnych we wtorki w godz. 17.00-18.00. Strażnicy miejscy i dzielnicowy dyżurują w 1. i 2. wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack, ul. Starodwor­cowa 36 (budynek SP nr 20) tel. 58 629 44 03, e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl. Strona www.gdynia-wielkikack.info. Godziny pracy biura: wtorek: 10.00-18.00, środa 8.00-14.00. Radni dzielnicy dyżurują w każdy wtorek w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, ul. Stawna 4/6 (budynek SP nr 12), tel. 58 624 75 55, e-mail: rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl. Czynne we wtorki i czwartki w godz. 16.00-19.00 oraz pon. i środy w godz. 10.00-14.00.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, ul. Nar­cyzowa 6 (budynek I ALO), tel. 58 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Biuro czynne w poniedziałki w godz. 9.00-13.00, wtorki w godz. 14.00-18.00 oraz środy w godz. 12.00-16.00. W poniedziałki w godz. 10.00-13.00 dyżuruje radca prawny udzielający bezpłatnych porad prawnych.
***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, ul. Legionów 67 (Przychodnia Zdrowia, pokój nr 5), tel. 58 620 87 69, e-mail: rada.wzgorze@gdynia.pl. Biuro Rady czynne we wtorki i czwartki w godz. 13.00-20.00. Dyżury radnych dzielnicy odbywają się w czwartki w godz. 17.30-18.30.

ikona