1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Laboratorium Edukacji Przyszłości

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Blisko 660 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego pomoże utworzyć w Gdyni „Laboratorium Edukacji Przyszłości”. Dofinansowanie, na które umowę podpisał wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz pozwoli na wprowadzenie tzw. szkoły ćwiczeń, która pozwoli na rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów.

W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisano umowę, która pozwoli na dofinansowanie „Laboratorium Edukacji Przyszłości”. To projekt, który Gdynia będzie realizować wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej i Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Skorzysta z niego blisko 90 osób: nauczycieli z XVII LO w Gdyni, ze współpracujących szkół z Pomorza oraz studenci specjalności nauczycielskich.

Umowę na dofinansowanie projektu podpisał w siedzibie MEN w Warszawie Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Dofinansowanie umożliwi utworzenie tzw. szkoły ćwiczeń, czyli innowacji, która pozwoli na rozwijanie kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów – od posługiwania się językami obcymi, przez kreatywność, pracę zespołową i przedsiębiorczość aż po umiejętności matematyczno-przyrodnicze.

Aby tego dokonać, najpierw trzeba skupić się doskonaleniu zawodowym nauczycieli i trenerów, którzy mają korzystać z nowych metod i form pracy, w tym metod eksperymentalnych i nastawionych na indywidualne podejście do ucznia.

– Chcę, abyśmy w Gdyni stworzyli laboratorium dedykowane nauczycielom, stąd pomysł na szkołę ćwiczeń. Pierwsza taka szkoła w Polsce powstaje właśnie w Gdyni, po to abyśmy starali się wdrażać nowości oraz inwestowali w nauczycieli. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu oraz pomysłom gdyńska oświata jest uznawana za najlepszą w Polsce. To także wola do tego, abyśmy dzielili się doświadczeniem z innymi samorządami oraz innymi szkołami w województwie pomorskim - podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Działania, które zaplanowano w ramach projektu to m.in. diagnoza potrzeb szkół, wspomniane szkolenia dla trenerów szkoły ćwiczeń i kadry pedagogicznej z wykorzystaniem nowych technik, stworzenie sieci współpracy i samokształcenia oraz zakup wyposażenia do pracowni – m.in. 20 komputerów, 5 laptopów, 5 projektorów, 30 tabletów czy interaktywnych pomocy naukowych i zestawów eksperymentalnych.

Dokładna wartość projektu to 659 901 złotych i w 100% jest pokryta ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2019 11:32
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2019 11:32
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona