1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Szerszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej

fot. pixabay

fot. pixabay

03.01.2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zmieniające zasady funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Najważniejsze zmiany to zwiększenie grona osób uprawnionych do korzystania z takiej pomocy i uruchomienie nieodpłatnych porad obywatelskich.

Do tej pory ustawa bardzo precyzyjnie wymieniała kryteria, które trzeba było spełnić, by skorzystać z pomocy prawnej za darmo. Teraz każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnych usług prawniczych i złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie, może skorzystać z porady i wsparcia prawnego całkowicie za darmo. Zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadzają także możliwość skorzystania z bezpłatnych porad obywatelskich. To nowość - każdy, kto ma wątpliwości związane między innymi ze swoim zadłużeniem, kredytem w banku, sprawami mieszkaniowymi, świadczeniami społecznymi, może uzyskać pomoc w załatwieniu czynności urzędowych i wyjaśnienia, które mogą pomóc w lepszej ocenie własnej sytuacji i zaistniałych problemów.

-  Bezpłatna pomoc prawna i obywatelska jest świadczona w Gdyni już od ponad dziesięciu lat, do 2016 roku była ona finansowana z budżetu miasta i realizowana przez Biuro Porad Obywatelskich, prowadzone przez Stowarzyszenie Ovum. Warto wiedzieć, na co możemy liczyć, gdzie i w jaki sposób możemy się zgłaszać, żeby z niej skorzystać. Nasi partnerzy w tym zadaniu, czyli organizacje pozarządowe, to sprawdzone i profesjonalne podmioty, które gwarantują rzetelną pomoc – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialny między innymi za współpracę z „trzecim sektorem”.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogą liczyć na to, że pomoc będzie im świadczona poza wyznaczonymi punktami lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Mówiąc wprost, takie osoby uzyskają wsparcie za pośrednictwem telefonu i wszelkich internetowych komunikatorów. Nowością jest także możliwość oceny udzielonej pomocy i to w sposób całkowicie anonimowy. Te opinie będą następnie analizowane i władze samorządowe zostały zobowiązane do kontroli, czy pomoc prawna jest świadczona zgodnie z umową.  

Na co można liczyć?

Najważniejszą zmianą jest dawno już oczekiwana przez wiele osób pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Wśród innych spraw, których może dotyczyć nieodpłatna pomoc prawna, wymienić trzeba poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Każda osoba, która chce skorzystać z pomocy lub porady, musi się wcześniej zapisać. Można to zrobić zarówno przez telefon jak i na podany adres e-mailowy.

Punkty, w których w Gdyni można uzyskać pomoc prawną i obywatelską:

  • ul. Traugutta 2 (Śródmieście) – trzy punkty poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM, zapisy: 58 661 31 51
  • ul. 3 Maja 27/31 (Śródmieście), zapisy pod numerem telefonu 58 625 76 19 lub adresem mailowym: npp@gdynia.pl 
  • ul. Opata Hackiego 17a (Chylonia) - punkt poradnictwa prawnego prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, zapisy 572 382 456 lub 572 382 444,
  • ul. Chylońska 237 (Cisowa) - punkt poradnictwa prawnego prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, zapisy 572 382 456 lub 572 382 444,
  • ul. Widna 8 (Witomino) - punkt poradnictwa prawnego prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, zapisy 572 382 456 lub 572 382 444,
  • ul. J. Śmidowicza 49 (Oksywie) -  punkt poradnictwa prawnego prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, zapisy 572 382 456 lub 572 382 444,
  • ul. Lipowa 15 (Centrum Sąsiedzkie, Wielki Kack) - punkt poradnictwa prawnego prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, zapisy 572 382 456 lub 572 382 444.
Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć w BIP.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie włącza się do niej sporządzenie projektów pism procesów w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i sądowoadministracyjnym.