1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 14 stycznia 2019 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Wielkopolskiej o pow. 353 m2, ul. Snycerskiej 13 o pow. 347 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m2; ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, ul. Łabędziej 22 o pow. 842 m2, ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Przemyskiej 16 o pow. 521 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 14.12.2018 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w postaci organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca w 2019 roku.
Środki w wysokości 160 000 00 zł zostały przyznane Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni” z/s w Gdyni (KRS nr 0000387798) na realizację zadania pt.: „Centrum Aktywnego Mieszkańca” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 11.01.2019 r. do 31.01.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowych.
Wykaz wywieszono na okres od 9.01.2019 r. do 30.01.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 274/19/VIII/O z 8 stycznia 2019 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni w kwocie 263 100 zł brutto w latach 2019-2021 Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Legionów 27)
poszukuje sprzątaczki.
Warunki zatrudnienia: pełen wymiar godzin (40/40), wynagrodzenie 1740,00 zł + 15% premii + wysługa lat (wg świadectw pracy).
Zatrudnienie od 15 stycznia 2019 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Wrocławska 52)
zatrudni pracownika obsługi na stanowisku: sprzątaczka w wymiarze 5/8 etatu, praca w godzinach popołudniowych: 14.00-19.00.
CV można składać w sekretariacie w godz. 8.00-16.00 lub na adres mailowy: sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 664 69 05.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze ¾ etatu. Oferty należy złożyć do 31.01.2019 r.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
poszukuje osoby na stanowisko nauczyciel-wychowawca świetlicy (wymiar pracy 0,65 etatu).
CV należy wysyłać na adres e-mail: k.maka@sp20gdynia.pl lub dwudziestka@sp20gsynia.pl
Szczegóły pod nr. tel. 58 629 39 30.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni:
– pracownika na stanowisku intendenta w wymiarze pełnego etatu.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie do 28.02.2019 r.
– pracownika na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu.
Dokumenty aplikacyjne należy składać niezwłocznie w sekretariacie szkoły.
Szczegóły obu konkursów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.zsp4gdynia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 629 12 69 wew. 18.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 270/19/VIII/O z 8 stycznia 2019 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 464 225 zł w latach 2019-2021 Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 269/19/VIII/O z 8 stycznia 2019 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni w kwocie 51 000 zł brutto w latach 2019-2021 Polskiemu Towarzystwu Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni.