Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1350 (1050) 2019-01-11 - 2019-01-17

Pomoc w nauce

Fundacja FLY prowadzi zapisy do Klubu Młodzieżowego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych rodzin.
Klub zaprasza młodzież z klas VII-VIII podstawówki oraz III gimnazjum, zmotywowaną do podciągnięcia się w nauce. Klub oferuje nieodpłatną pomoc w nauce.
Informacje i zapisy: w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2) w dni robocze w godz. 15.00-19.00.