1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Klub Młodzieżowy

Fundacja Fly prowadzi zapisy do Klubu Młodzieżowego na bezpłatne korepetycje.
Klub zaprasza młodzież z klas VII-VIII podstawówki oraz III gimnazjum, zmotywowaną do podciągnięcia się w nauce.
Informacje i zapisy: w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2) w dni robocze w godz. 15.00-19.00.