1352 (1052) 2019-01-25 - 2019-01-31

Zgłoś się do „Gdyńskiego Biznesplanu”

Tylko do 31 stycznia można zgłosić pomysł w 17. edycji konkursu „Gdyński Biznesplan”. Jego hasło przewodnie to „Studiujesz? Zgłoś pomysł!”. Do udziału zaproszono pomysłowych studentów, którzy marzą o własnej firmie i są zdeterminowani, żeby swoje biznesowe plany wcielić w życie.
Ideą konkursu jest umożliwienie realizacji biznesowych planów przede wszystkim tym, którzy nie mają jeszcze doświadczenia na tym polu. Chodzi też o kształtowanie i wspieranie postaw aktywnych i przedsiębiorczych wśród studentów, których projekty rokują powodzenie rynkowe. Na zwycięzcę czekają nagrody rzeczowe i finansowe.
Zgłoszenia do konkursu można składać do 31 stycznia 2019 roku. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie GCWP www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.
W formularzu zgłoszeniowym, każdy uczestnik musi wpisać tytuł swojego planu biznesowego. Projekt może dotyczyć założenia nowej firmy lub rozwoju już istniejącej na terenie Gdyni.
Uwaga! Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy. W przypadku zgłoszenia jednego pomysłu biznesowego przez zespół, każdy z członków zespołu musi być aktywnym studentem i wypełnić odrębny formularz zgłoszeniowy (wpisując ten sam tytuł biznesplanu).
Szczegóły i regulamin na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.