1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz jednej z 91 organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujmy gdyńskie organizacje wraz z opisami. Dziś 10 pierwszych organizacji.

Stowarzyszenie „Chrystus dla Narodów-Polska”
KRS 0000007534

„Christ For The Nations-Poland” to międzynarodowe chrześcijańskie seminarium biblijne. Realizuje dwuletni program nauczania. Studenci uczą się zasad życia zgodnego z biblijnymi, pogłębiają relacje z Bogiem. Szkoła posiada akredytację „Christ For The Nations Institute”, mającego siedzibę w Dallas.
Stowarzyszenie In Gremio
KRS 000008919
Wychowanie i pomaganie to najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie In Gremio. Prowadzi w Gdyni niepubliczną szkołę podstawową – Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową oraz kameralne gimnazjum będące pierwszą niepubliczną szkołą mistrzostwa sportowego w Trójmieście – Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Prowadzi też niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną RAZEM oraz Centrum Muzyczne RYTM dla dzieci i młodzieży. Od 1 lipca 2015 r. kieruje też Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Fundacja „NOVA”
KRS 0000010932
Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, wspiera młodzież zdolną i ubogą, prowadzi działalność sportową. Zajmuje się także rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W swoich działaniach nakierowana jest na upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Prowadzi także działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art
KRS 0000015596
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art organizuje wystawy plastyczne malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby, fotografii, wieczory literackie, pokazy mody, warsztaty artystyczne dla dzieci i inne… Do największych i najbardziej znanych można zaliczyć Międzynarodowe Wystawy Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Centrum Design Gdynia. Stowarzyszenie organizuje również wystawy za granicą promując gdyńskich artystów (Groningen, Bonn, Meklemburgia, Grodno, Mediolan…). Pokazuje gdynianom prace znanych artystów z innych polskich miast oraz z zagranicy. Organizuje wystawy, spotkania i warsztaty.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Gdyni
KRS 0000018943
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wszechstronny rozwój gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. Podstawową formą działalności Zrzeszenia jest społeczna praca ogółu członków. Do najważniejszych osiągnięć Oddziału należy budowa Pomnika Antoniego Abrahama oraz powołanie Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni i organizowanie jego działalności.

Fundacja „O dach dla historii Marynarki Wojennej RP”
KRS 0000022913
Fundację powołano, aby zapewnić pomoc Muzeum Marynarki Wojennej RP oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczeniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzowaniu zabytków historycznych dokumentujących historię Polski Morskiej, a szczególnie Marynarki Wojennej II RP. Upamiętnienie działań Polskiej Marynarki Wojennej w obronie niepodległej Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Pomoc Muzeum MW RP w przygotowaniu i realizacji projektu rozbudowy siedziby muzeum i sfinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich.

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”
KRS 0000040811
Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA” obejmuje wsparciem osoby narażone na wykluczenie społeczne (osoby niepełnosprawne, starsze, ofiary przemocy, alkoholików, ubogie, samotne matki). Stowarzyszenie prowadzi 2 kluby integracyjne: seniora przy ul. Morskiej 89 i Boisko 4., gdzie osoby w wieku 55+ mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem terapeutów, rzeźbiarza, muzyków, kucharza. Prowadzone też są zajęcia z rekreacji ruchowej i relaksacji. Stowarzyszenie zapewnia wsparcie, psychologa/psychoterapeuty, prawnika, tłumacza języka migowego. Współpracuje z TVP przetłumaczeniu programów na język migowy i z Teatrem Muzycznym wGdyni. Stowarzyszenie przetłumaczyło dzieła Polskich Wieszczy narodowych, dzięki czemu niesłysząca młodzież mogła pokonać bariery komunikacyjne w kinie.

Towarzystwo Miłośników Gdyni
KRS 0000060055
Główne zadanie TMG to integrowanie gdyńskiej społeczności wokół spraw mających na celu zachowanie od zapomnienia historii i osiągnięć kulturalnych Gdyni, popularyzowanie gospodarki morskiej oraz, we współpracy ze szkołami, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla młodzieży. Gromadzone materiały historyczne publikowane są w cyklicznie wydawanym „Roczniku Gdyńskim”, a także na stronie internetowej rocznikgdynski.pl.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
KRS 0000030276
Towarzystwo uczestniczy we wszechstronnym rozwoju Orłowa i Kolibek.
Dba o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców, o zachowanie walorów środowiskowo-przyrodniczych, krajobrazowych, kulturalnych i architektonicznych obszaru i zachowanie ich w pamięci. Zajmuje się również ochroną dóbr kultury i tradycji, ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego, prowadzi działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej i upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – Schronisko „Ciapkowo”
KRS 0000069730
Stowarzyszenie prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Oświęcimiu oraz Przytulisko w Dąbrówce koło Wejherowa. Pod ich opieką znajduje się ponad dwa tysiące zwierząt. Towarzystwo prowadzi również edukację humanitarną. Regularnie odwiedza szkoły, w których prowadzone są warsztaty i pogadanki dla dzieci, o bólu i strachu zwierząt, które odczuwają wszystko dokładnie tak samo jak my.
Cdn.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2019 13:58
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2019 13:58
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Zobacz także